Truyện The Reincarnated Inferior Magic Swordsman

The Reincarnated Inferior Magic Swordsman

Một nhân viên văn phòng bình thường-Toru Mizunori, vì một sự cố nên đã rơi vào “vết nứt không gian” và gặp gỡ chúa….(nói thông thường là thuộc thể loại isekai :vvv)
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang