Truyện Mafia

Truyện Mafia là một dạng truyện đề cập tới các tổ chức tội phạm có tổ chức với các hoạt động chính bao gồm bảo kê, mua bán vũ khí hoặc phân xử tranh chấp giữa các bọn tội phạm.
Lên đầu trang