Truyện Gintama DJ

Gintama DJ là truyện tranh của tác giả Harada sáng tác. Tình tiết truyện chủ yếu do tưởng tượng hư cấu dựa trên các nhân vật trong Gintama.
Lên đầu trang