Truyện Gender Bender

Gender Blender là thể loại truyện với giới tính của nhân vật chính bị biến đổi do một tai nạn hoặc lời nguyền nào đó. Nhân vật chính sẽ phải hoàn thành một sứ mệnh nào đó để có thể hoán đổi lại giới tính hoặc có đôi khi là vĩnh viễn không đổi lại được.
1 2 3 7
Lên đầu trang