Truyện Drama

Truyện Drama có diễn biến khó lường trước, các tình huống diễn ra có ý nghĩa đan xen, giải thích cho nhau. Tính kịch trong truyện được thể hiện đậm nét. Truyện sẽ có cao trào và các nút thắt sẽ được gỡ vào cuối truyện.
1 2 3 88
Lên đầu trang