Truyện Chuyển Sinh

Thể loại truyện Chuyển sinh với cốt truyện kể về nhân vật chính dịch chuyển tới một vùng không gian hoặc khoảng thời gian khác sau khi chết đi. Nói cách khác, nhân vật chính sẽ hồi sinh lại nhưng là ở một thế giới khác và có khi là trong hình dạng khác.
1 2 3 16
Lên đầu trang