Truyện Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Lập trình viên 29 tuổi Suzuki Ichirou, trong một lần bị triệu hồi vào chính game do anh ta làm.
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang