Truyện Thấu Ngọc Từ

Thấu Ngọc Từ

Thiên địa hà thương mang, nhân gian bán ai nhạc. Trường sinh tư dưỡng thọ, hậu sinh tiếu tịch mịch. Đời này ngươi được định sẵn cùng người trong số mệnh, cho dù rốt cuộc trở thành quyến thuộc cũng không thể bên nhau mãi mãi…
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang