Truyện Thâu Hồn

Thâu Hồn

Truyện về một con nam pháp sư dính với một thằng nữ bánh bèo cũng không có gì dị kì chỉ được cái máu liều và đê tiện... số nhọ đi tới đâu chạm chán ma tới đó. Truyện này dự báo là bá bệnh và bá lầy! Nếu muốn xem cái gì đó lầy, mới, bá thì vào đây!
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang