Truyện Thần Thoại Chiến Tuyến

Thần Thoại Chiến Tuyến

Vào đời điểm vũ trụ khai sinh, nó liên kết với một bản ghi chép bao trùm vạn vật Được gọi là “ Acacia Records” “Acacia Records” được xem như là biểu tượng trí tuệ của tổng thể vũ trụ này. Đến ngay cả Thần Ma cũng khao khát chạm tới căn nguyên của vũ trụ.
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang