Truyện Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

  Bị thân nhân cùng bằng hữu xây dựng bị phán làm hạ sơ âu sầu muốn chết, quyết tâm muốn thay đổi, một người phó nước Mỹ đọc đại học. Ba năm bên phía trong liễu thanh không chấm dứt phái người đuổi giết nàng, may mắn gặp mặt được tiếu dương, hai người cho nhau nâng đỡ sáng lập công ty. Ba năm sau được đến thịnh chính tu cùng nam nếu thu đính hôn tin tức xong xuôi khoát lấy trao đổi sinh thân phận về nước báo oán
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang