Truyện Ta là Đại Hoàn Đan

Ta là Đại Hoàn Đan

Đỉnh núi Bất Qui Phong sản xuất hiện một thần đan hiếm có, chính là Ta, ngọc thụ alam phong, tiêu sái nghê thường, tâm hồn to lớn! Đại Hoàn Đan đánh thì không được, ăn thì không được!
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang