Truyện Nhà Giả Kim Ngang Hành

Nhà Giả Kim Ngang Hành

Cô ấy là người tu luyện lớn nhất và rốt cục của thế kỷ hai mươi tư, tuy nhiên do một sự bất hạnh nào đó, cô ấy đã đi vào một trái đất khác, vào một cơ thể khác có gia đình áp bức cô ấy, một vị hôn phu đê tiện lạm dụng và bước qua cô ấy ?? Đang cố gắng lợi dụng cô ấy bây giờ? Keke! Gõ cửa tử thần! Những người theo cô sẽ thịnh vượng, và những người chống lại sẽ chết! Kìa, cô ấy trả lại cho tất cả những người cố gắng trèo qua nhiều lần!
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang