Truyện Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Chiến Hổ Bạch Anh cùng theo Tướng Quân lên chiến trận giết địch, chỉ vì một âm mưu mà cùng chết với Tướng Quân ở sa trường. Không ngờ Chiến hổ lại trọng sinh, còn biến thành một mỹ nữ ??? Mấu chốt chính là ….. Nàng có thể dùng thân phận phu nhân Tướng quân để hầu hạ bên cạnh hắn ?? !
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang