Truyện Ly Trần

Ly Trần

Một người là trường sinh giả chết không kết thúc, người kia muốn sống nhưng lại là ma chết sớm. Hai người có vận mệnh hoàn toàn ngược lại gặp mặt nhau đó là phúc hay là hoạ? Cuối cùng là phúc hay hoạ thì hãy dõi xem
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang