Truyện Living In This World With Cut & Paste

Living In This World With Cut & Paste

Một trái đất nơi mà Thần sẽ ban cho những Kỹ năng (skills) cho những ai đến tuổi trưởng thành. Nhân vật chính, được ban cho hai kĩ năng, sử dụng chúng và trở thành sự tồn tại được gọi là anh hùng..
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang