Truyện Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau

Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau

Thượng Thượng Mạn Mạnh Trường Lăng là một cái cây vững chắc trong lòng A Nhuyễn. Từ ánh nhìn đầu tiên , cô đã không cầm lòng được mà yêu hắn. Tròn mười tám tuổi, cô được làm người đàn bà của hắn, khát vọng một ngày kia có thể trở thành một người vợ được cưới hỏi đường hoàng. Cho đến khi hắn đem một nữ nhân trước mặt cô, cô mới hiểu được tình yêu mà mình khổ sở chờ mong hoá ra chỉ có một mình cô ảo tưởng.
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang