Truyện Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Xuyên vào game Otome làm vai ác đại BOSS, thật ra An Đại Nhĩ không hoảng hồn hốt. Chỉ cần cô tu tâm dưỡng tính, tránh năng lực sở hữu ma nữ trong cốt truyện, thế là không cần trở thành đá kê chân như nguyên chủ. Sự thật chứng minh… mấy cái suy nghĩ tốt đẹp này, thật ra chỉ toàn là ảo tưởng. An Đại Nhĩ: Ta chỉ muốn yên yên ổn ổn, chỉ mình ta ổn là được, ta không muốn chết đâu. Nhưng mà tên cẩu hệ thống kia không phải là người mà, cứ bức ta làm phụ!
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang