Truyện Hiệp Hành Cửu Thiên

Hiệp Hành Cửu Thiên

thiên hữu cửu dã, cửu vi thành thiên, phụng thiên hành đạo giả vi hiệp. Đương mười tuổi Âu quân hiệp một trăm năm sau từ trong cổ mộ tỉnh lại, cửu thiên đại loạn, giang hồ phân tranh lại nổi lên —— Thân thế, tộc nhân, Thần khí, truy sát, hiệp đạo con đường.........
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang