Truyện Diệt Thần Mật Mã

Diệt Thần Mật Mã

Nhân loại phát hành, tiến hóa đến nay, có nhiều người tin rằng là do Thần sáng tạo ra trái đất này mang đến hi vọng và ý nghĩa sâu sắc cuộc sống. Ma mang đến thối nát và tuyệt vọng. Tự tư, tham lam đã làm con người mục rữa, thiên tai liên miên... Thế giới này cần có "Diệt Thần Mật Mã"
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang