Truyện Đại Phong Ca

Đại Phong Ca

Cuối đời nhà Tần, quần hùng nổi lên. Du hiệp Lưu Bang làm thế nào để phát hành văn hóa nhà Hán ảnh hưởng ngàn năm sau? Đón xem Hán Sở tranh hùng tại Comicvn.net Đại Phong Ca Gió lớn nổi lên chừ, mây bay toả ra, Thêm oai ở hải nội chừ, trở về quê cũ, Muốn có được tướng khoẻ chừ, giữ bốn phương
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang