Truyện Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp gỡ lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn Đại thiên nhân loại, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận nhân loại diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến nhân loại hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên nhân loại, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang