Truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Đây là một nhân loại huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng tầm thường sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng tương tự phương thức tu luyện tương xứng với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng ít nhiều Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp nâng tầm cảnh giới ... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm ...
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang