Truyện Chae Hong Sa

Chae Hong Sa

Ý nghĩa của " CHAE HONG SA " : thời xưa khi vua chúachuẩn bị lập hậu thì tuyển chọn mỹ nhân cả nước vào cung ..được gọi là CHAE HONG SA .
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang