Truyện Cấm Động! Đồ Tự Kỷ

Cấm Động! Đồ Tự Kỷ

Phi Hữu Sơ trọng sinh muốn xử lí vị hôn phu kiếp trước của mình, lại không ngờ kẻ thù đã đổi thành một người xuyên việt có hệ thống công lược mà đối tượng lại là mình!! Hai người mừng thầm oan gia không kết thúc đấu trí đấu dũng, dần dần phát hiện nhiều bí mật được che dấu sau lưng của đối thủ...
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang