Truyện Brothers

Brothers

Trong một quả đât yên bình bỗng xuất hiện một loài ác ma hình thành từ bùn đất. Thần linh đã trao cho con người sức mạnh chống lại chúng, nhưng sức mạnh ấy chỉ có ở những anh em chung huyết thống.Các Exorcists. anh em nhà Rosenskiing là Ryan và Vincent muốn trở thành các Exorcists để trả thù cho cha....... :v bộ này có nhiều tên nhân vật kịch sử nức danh lắm, như là Bethoven, Grimms,Mozart,...
...

Danh sách chapter

...Truyện tranh liên quan
Lên đầu trang